Proveïment d’una plaça de tècnic/tècnica de Protocol

Incorporació immediata


Tipus de feina:

Organització i supervisió del protocol dels actes del partit (invitacions, gestió de convidats, recepció de convidats, gestió del seating, control fila zero, traspàs d’informació a càrrecs, convidats i ponents, ...)

Assegurar la representació de càrrecs d’Esquerra Republicana en tots els espais on el partit aposti per ser-hi presents.
 

Vetllar per la projecció de la imatge institucional d’Esquerra Republicana.

 

Suport en temes de logística i producció d’esdeveniments.

 

Més informació al document adjunt