Proveïment d’ una plaça de tècnic/a en matèria ambiental i territorial al grup d’Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya

Incorporació immediata


Tipus de feina:

Suport i assessorament als diputats i a les diputades del grup parlamentari d’ Esquerra Republicana.
 
Preparació d’ argumentaris, informes, recursos, dictàmens, notes tècniques, posicionaments o intervencions.
                                              
Seguiment de totes les iniciatives parlamentaries i gestió de tot el procediment administratiu previ.
 
Seguiment de les comissions parlamentàries de caire ambiental i territorial.
 
Acompanyament als diputats i a les diputades en trobades de   treball amb entitats de l’ àmbit sectorial.

 

Més informació al document adjunt