Proveïment d’una plaça de jurista expert en dret administratiu i parlamentari al grup d’Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya

Incorporació immediata


Tipus de feina:

Suport i assessorament jurídic als diputats i a les diputades del grup parlamentari d’Esquerra Republicana.

Preparació d’argumentaris, informes, recursos, dictàmens, notes tècniques, posicionaments o intervencions.

Seguiment de totes les iniciatives parlamentaries i gestió de tot el procediment administratiu previ.

Seguiment de les comissions parlamentàries de caire jurídic i institucional.

Acompanyament als diputats i a les diputades en trobades de treball amb entitats de l’àmbit sectorial.

 

Més informació al document adjunt