Convocatòria d’una plaça de tècnica/tècnic en matèria d’igualtat a Seu Nacional

Incorporació immediata

Lloc de Treball: Seu Nacional


  
Tipus de feina:

Disseny i avaluació de les accions previstes al pla per la igualtat. Seguiment de la implementació de les mesures.

Avaluació, millora i incorporació de mesures externes al pla.

Disseny i gestió del pla de comunicació del pla per la igualtat.

Relació i representació amb les persones i agents en matèria de feminismes i igualtat.

Docència vinculada al pla per la igualtat.


Més informació al document adjunt