vigent

vigent

Proveïment d’una plaça de tècnic/a per a la Regional de l’Alt Pirineu i l’Aran.

  Incorporació immediata  Lloc de treball: Tremp Tipus de feina: Tasques de suport administratiu a l’executiva regional i a les executives comarcals. Organització de campanyes, coordinació amb Seu Nacional, distribució de material. Organització d'actes i rodes de premsa. Tasques de comunicació, redacció de comunicats i treball en xarxes 2.0.     Més informació al document adjunt

vigent

Proveïment d’una plaça d’assessor/assessora en polítiques socials i comunitàries al grup d’Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya.

Incorporació immediata Tipus de feina: Tasques d’assessorament, consultoria i assistència a l’acció del Grup Parlamentari. Assistir a diputats i diputades en les seves necessitats d’informació, preparació d’intervencions i seguiment i gestió dels processos legislatius. Preparar la documentació i informar sobre legislació, propostes de resolució, mocions i qualsevol tramitació parlamentària, així com assistir en la ...