caducada

Proveïment d'una plaça d’assessor/assessora en polítiques socials per donar suport al Grup Parlamentari d’Esquerra al Parlament de Catalunya

Incorporació immediata


Tipus de feina:

  • Tasques d’assessorament, consultoria i assistència a l’acció del Grup Parlamentari.
  • Assistir a diputats i diputades en les seves necessitats d’informació, preparació d’intervencions i seguiment i gestió dels processos legislatius.         
  • Preparar la documentació i informar sobre legislació, propostes de resolució, mocions i qualsevol tramitació parlamentària, així com assistir en la responsabilitat de seguiment i control al Govern per part del Grup Parlamentari.
  • Redacció i suport en l’elaboració d’informes en relació a diferents àmbits sectorials en l’àmbit de les polítiques socials.           
  • Atendre i coordinar amb l’estructura del Grup Parlamentari demandes d’informació o iniciatives de l’estructura sectorial o territorial d’Esquerra Republicana, i en coordinació amb altres cambres i administracions                                         

 

 

                                              

 

Més informació al document adjunt