caducada

Proveïment d’una plaça d’assessor/a al GP d’Esquerra Republicana al Senat a Madrid

Incorporació Immediata


Tipus de feina:

  • Assessoria parlamentària al Senat.
  • Assistir als Senadors i Senadores en els seves necessitats d’informació, preparació de documentació i reunions.
  • Impuls i redacció d’iniciatives territorials, comarcals i locals.
  • Atendre demandes d'informació o d'iniciatives de l'estructura territorial d'Esquerra.

                                              

Més informació al document adjunt