vigent

Proveïment d’una plaça d’assessor/assessora en polítiques socials i comunitàries al grup d’Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya.

Incorporació immediata


Tipus de feina:

  • Tasques d’assessorament, consultoria i assistència a l’acció del Grup Parlamentari.
  • Assistir a diputats i diputades en les seves necessitats d’informació, preparació d’intervencions i seguiment i gestió dels processos legislatius.
  • Preparar la documentació i informar sobre legislació, propostes de resolució, mocions i qualsevol tramitació parlamentària, així com assistir en la responsabilitat de seguiment i control al Govern per part del Grup Parlamentari.
  • Redacció i suport en l’elaboració d’informes en relació a diferents àmbits sectorials en l’àmbit de les polítiques socials i comunitàries.
  • Atendre i coordinar amb l’estructura del Grup Parlamentari demandes d’informació o iniciatives de l’estructura sectorial o territorial d’Esquerra Republicana, i en coordinació amb altres cambres i administracions.

 

 

                                              

 

Més informació al document adjunt